Etat Czym jest etat?

To forma zatrudnienia.

Przyjęło się, że pełny etat to 40 godzin pracy w tygodniu – czyli 8 godzin dziennie.

Etat jest podzielny i tak, jak pracodawca może zatrudnić osobę na pełny etat, tak może ją zatrudnić na określoną część etatu – na przykład na pół etatu.

Podstawowym aktem prawnym, który określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy, jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf, dostęp: 8 września 2020.
2. Wikipedia, Etat (praca), 26 października 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Etat_(praca), dostęp: 8 września 2020.
3. Wikipedia, Prawo pracy, 26 października 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_pracy, dostęp: 8 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!