Elixir Co to jest Elixir?

Elixir to prosty system rozliczeń międzybankowych. Jest kontrolowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Dzięki niemu możliwa jest sprawna i stosunkowo szybka wymiana środków pomiędzy klientami różnych banków.

System Elixir został oparty na trzech sesjach rozliczeniowych, aktywowanych o różnych godzinach w ciągu dnia roboczego.

Szerszej publiczności znany jest głównie z tego, że obsługuje przelewy zwykłe, nazywane też przelewami Elixir.

Warto w tym miejscu dodać, że aby przelew trafił do systemu, musi spełniać pewne warunki. Przelewane środki muszą być w PLN, a ich wysokość nie może przekroczyć 1 miliona PLN.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Kiedy dojdzie przelew – zrozumieć lepiej system Elixir

Każda z trzech sesji Elixir trwa 1,5 godziny. Harmonogram sesji wygląda następująco:

  • sesja I: od 9:30 do 11:00,
  • sesja II: od 13:30 do 15:00,
  • sesja III: od 16:00 do 17:30.

Banki będące uczestnikami systemu dysponują swoimi godzinami sesji dla przelewów wychodzących i przychodzących.

Jeżeli jakiś bank pierwszą sesję wychodzącą ma zaplanowaną na godzinę 6:00, a Ty zlecisz przelew o 5:30, to wyjdzie on z danego banku o 6:00 i zostanie rozliczony w najbliższej sesji systemu Elixir, która zacznie się o 9:30.

Po rozliczeniu przelew z dużym prawdopodobieństwem pojawi się u odbiorcy wraz z rozpoczęciem w jego banku najbliższej sesji przelewów przychodzących – czyli na przykład o 11:15.

Znając powyższy harmonogram sesji rozliczeniowych systemu Elixir, będziesz w stanie z dużo większym prawdopodobieństwem przewidzieć, kiedy dojdzie przelew – do Ciebie i od Ciebie.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Krajowa Izba Rozliczeniowa, https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir, dostęp: 31 lipca 2020.
2. Wikipedia, Elixir (system rozliczeń międzybankowych), 22 marca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Elixir_(system_rozlicze%C5%84_mi%C4%99dzybankowych), dostęp: 31 lipca 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!