Dźwignia finansowa Co to jest?

Przedsiębiorstwa nie są skazane na finansowanie inwestycji wyłącznie kapitałem własnym i mogą to robić z udziałem kapitału obcego.

Zaciągnięcie przez firmę zobowiązania w postaci kredytu uruchamia mechanizm dźwigni finansowej.

Cel, jaki przyświeca użyciu dźwigni finansowej to zwiększenie rentowności kapitału własnego.

Wyróżnia się dodatni oraz ujemny efekt dźwigni finansowej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Dźwignia finansowa, 19 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/D%C5%BAwignia_finansowa, dostęp: 30 listopada 2020.
2. Wikipedia, Dźwignia finansowa, 6 grudnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwignia_finansowa, dostęp: 30 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!