Dywidenda Co to jest?

W kontekście spółki akcyjnej dywidendą nazywa się wypłacane – z tytułu posiadanych akcji – dla akcjonariuszy pieniądze.

Termin wypłaty dywidendy oraz jej wysokość ustala walne zgromadzenie.

Kurs akcji spółki korygowany jest o kwotę dywidendy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Dywidenda, 4 października 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywidenda, dostęp: 18 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!