Dywersyfikacja Co to jest?

W kontekście inwestycyjnym dywersyfikacja oznacza dobieranie do portfela inwestycyjnego różnych aktywów w celu zmniejszenia ryzyka poniesienia całkowitej straty.

Dywersyfikacja jest obciążona pewnym kosztem – oprócz tego, że zmniejsza ryzyko całkowitej straty, zmniejsza także prawdopodobieństwo osiągnięcia maksymalnego zysku.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Dywersyfikacja, 11 listopada 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywersyfikacja, dostęp: 29 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!