Dom maklerski Czym jest?

To typ instytucji finansowej, która umożliwia klientom otwarcie konta maklerskiego.

Klient, który posiada rachunek założony w danym domu maklerskim, dysponuje możliwością kupna i sprzedaży dostępnych na giełdzie instrumentów finansowych – na przykład akcji.

Dom maklerski to pewnego rodzaju pośrednik pomiędzy klientem – który otworzył w nim rachunek – a giełdą oferującą różne instrumenty finansowe.

Domy maklerskie świadczą swoje usługi na podstawie zezwolenia udzielonego im przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Transakcje w praktyce

Klient dokonuje zleceń kupna i sprzedaży przy użyciu narzędzi udostępnionych przez dany dom maklerski – może to być na przykład platforma internetowa.

Dom maklerski wykonuje zlecenia w swoim imieniu, lecz na rzecz własnych klientów, którzy zlecenia te zainicjowali.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Dom maklerski, 20 stycznia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_maklerski, dostęp: 7 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!