Dochód Co to jest?

Dochód stanowi różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu.

O dochodzie można mówić, gdy kwota przychodu przewyższa poniesione koszty.

Wyróżnia się dochód brutto oraz dochód netto.

Pojęcia dochodu nie należy mylić z przychodem.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!