Dochód netto Co to jest?

Dochód netto otrzymamy, jeżeli dochód brutto pomniejszymy o należny do zapłacenia podatek.

Nie należy mylić pojęcia dochodu netto z dochodem brutto, który otrzymamy, jeżeli od przychodu odejmiemy koszty uzyskania przychodu.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Dochód netto, 19 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Doch%C3%B3d_netto, dostęp: 14 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!