Dochód brutto Co to jest?

Otrzymamy go, jeżeli od przychodu odejmiemy koszty uzyskania przychodu.

Dochód brutto zawiera w sobie podatek, czyli stanowi dochód przed opodatkowaniem.

Nie należy mylić pojęcia dochodu brutto z dochodem netto, który otrzymamy, jeżeli dochód brutto pomniejszymy o należny do zapłacenia podatek.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Dochód brutto, 19 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Doch%C3%B3d_brutto, dostęp: 14 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!