Dług Co to jest?

Posługując się pojęciem długu, warto odróżniać go od innego pojęcia, które na pierwszy rzut oka wydaje się oznaczać całkowicie to samo – chodzi o pojęcie: zobowiązanie. Weźmy konkretny przykład.

Załóżmy, że dana osoba postanawia wziąć kredyt. Udaje się więc w tym celu do banku i podpisuje tam stosowną umowę kredytową. Raty kredytu, które od tej pory będą musiały być regularnie spłacane, stają się zobowiązaniem tej osoby – względem wierzyciela, którym jest bank.

Zobowiązanie może jednak łatwo przerodzić się w dług w sytuacji, w której minął termin spłaty zobowiązania, a kredytobiorca z naszego przykładu nie zapłacił go.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Inne przyczyny powstawania długu

Powyżej przedstawiliśmy przykład odnoszący się do umowy kredytowej.

Dług powstaje również w momencie nieuregulowania w terminie umowy pożyczki lub na przykład umowy handlowej zawartej pomiędzy stronami, wskazującej typ świadczenia oraz termin jego uregulowania.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Dług (ekonomia), 16 września 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ug_(ekonomia), dostęp: 7 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!