Dług publiczny Co to jest dług publiczny?

To łączna wartość zadłużenia sektora finansów publicznych.

Deficyt budżetowy występuje wtedy, gdy wydatki w danym roku są większe od dochodów.

Dług publiczny natomiast określa sumę wszystkich deficytów sektora finansów publicznych z lat ubiegłych.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Typy zobowiązań

Dług publiczny obejmuje zobowiązania na przykład z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2017 roku dług publiczny w Polsce przekroczył 1 bilion PLN.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Prosta Ekonomia, 23. Deficyt budżetowy i dług publiczny | Wolna przedsiębiorczość – dr Mateusz Machaj, 13 września 2019, https://www.youtube.com/watch?v=iIo_-tjrxnI&ab_channel=ProstaEkonomia, dostęp: 7 września 2020.
2. Wikipedia, Dług publiczny, 9 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ug_publiczny, dostęp: 7 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!