Depresja gospodarcza Czym jest?

Na wstępie warto wspomnieć, że w ekonomii istnieją cykle.

Cykle ekonomiczne składają się z okresów, w których jest dobrze oraz takich, podczas których ludziom wiedzie się gorzej.

Powstawanie cykli w ekonomii jest możliwe dzięki istnieniu czegoś takiego jak kredyt.

Zdaniem Raya Dalio zadłużanie się tworzy cykle krótkoterminowe – trwające od 5 do 8 lat – oraz cykle długoterminowe – trwające od 75 do 100 lat.

Pełny cykl składa się z momentu, w którym wydatki są większe od produktywności – dzięki kredytom – oraz z momentu, w którym wydatki ogółu są mniejsze od istniejącego poziomu produktywności.

Bez narzędzia, jakim jest kredyt, zwiększenie wydatków jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez zwiększenie produktywności – im bardziej jesteś produktywny, tym więcej zarobisz pieniędzy, które będziesz mógł przeznaczyć na konsumpcję.

Gdybyśmy mieli teraz w jednym zdaniu wyjaśnić, czym jest depresja gospodarcza, napisalibyśmy, że to czas, w którym znacząco spada aktywność ekonomiczna. Zmniejszają się konsumpcja, produkcja, zatrudnienie i dochody.

Depresja jest uważana za zjawisko, które trwale zmienia gospodarkę.

W internecie spotkasz się z innymi określeniami na pojęcie depresja gospodarcza. Jednym z nich jest na przykład kryzys gospodarczy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Błędne koło

W kontrolowaniu sytuacji ekonomicznej dużą rolę odgrywa bank centralny – chodzi nam o cykle krótkoterminowe. Robi to poprzez regulację stóp procentowych, których wartości wpływają na dostępność kredytu.

Gdy stopy procentowe są obniżane, kredyt staje się tani, przez co wzrasta aktywność ekonomiczna.

Gdy stopy procentowe są podwyższane, kredyt staje się drogi, przez co aktywność ekonomiczna maleje.

W cyklu długoterminowym przychodzi w końcu moment, w którym zadłużenie staje się zbyt duże.

Spłata zobowiązań przewyższa dochody, co sprawia, że ludzie wydają mniej pieniędzy – a skoro ktoś wydaje mniej, to ktoś inny mniej zarabia. Powstaje błędne koło zmniejszającej się aktywności ekonomicznej.

Zjawisko to mieliśmy okazję zaobserwować praktycznie na całym świecie w 2008 roku.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Principles by Ray Dalio, How The Economic Machine Works by Ray Dalio, 22 września 2013, https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0&ab_channel=PrinciplesbyRayDalio, dostęp: 6 września 2020.
2. Wikipedia, Kryzys gospodarczy, 10 czerwca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_gospodarczy, dostęp: 6 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!