Deprecjacja waluty Czym jest deprecjacja waluty?

Deprecjacja waluty to inaczej osłabienie się danego typu waluty względem innej waluty w konkretnej parze walutowej.

Skutkiem deprecjacji jest spadek siły nabywczej pieniądza.

Przeciwieństwem zjawiska deprecjacji waluty jest aprecjacja.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Zrozum – czyli deprecjacja na przykładzie

Weźmy na warsztat popularną w Polsce parę walutową USD/PLN.

USD jest w powyższej parze tak zwaną walutą bazową – dlatego znajduje się na pierwszej pozycji – natomiast PLN walutą kwotowaną.

Załóżmy, że wynik pary USD/PLN jest równy 4 PLN. Oznacza to, że sprzedając przy tym kursie 1 USD, otrzymamy za niego 4 PLN.

W przypadku gdy kurs w powyższej parze walutowej ulega spadkowi, to dla nas informacja, że nastąpiła deprecjacja waluty bazowej – USD. Wzrost kursu natomiast informuje nas o umocnieniu się waluty bazowej względem kwotowanej.

Pamiętaj, że obie waluty w parze wzajemnie na siebie oddziałują i jeżeli pierwsza z nich się osłabia, druga automatycznie umacnia się względem tej pierwszej.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Deprecjacja, 31 października 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Deprecjacja, dostęp: 3 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!