Depozyt międzybankowy Co to jest?

Klienci banków komercyjnych mogą składać w nich depozyty, co jest czynnością całkowicie normalną i powszechnie znaną.

Banki komercyjne jako instytucje finansowe też mają prawo zawierać ze sobą nawzajem ten typ transakcji. Robią to na określony czas i po określonym oprocentowaniu a warunki depozytu są z góry określone.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Typy depozytów

Mamy dwa podstawowe typy depozytów międzybankowych.

Depozyty krótkoterminowe – trwają od jednego dnia do jednego miesiąca – oraz depozyty długoterminowe – trwające od jednego miesiąca do jednego roku.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Rynek międzybankowy, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_mi%C4%99dzybankowy, dostęp: 6 września 2020.
2. Wikipedia, Depozyt międzybankowy, 31 października 2017, https://pl.wikipedia.org/wiki/Depozyt_mi%C4%99dzybankowy, dostęp: 6 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!