Deflacja Co to jest deflacja?

Przygotowując się do opisania pojęcia, jakim jest deflacja, spotkaliśmy się z dwoma różniącymi się od siebie wyjaśnieniami znaczenia deflacji.

Jedna definicja mówi o tym, że deflacja to spadek cen w gospodarce. Druga natomiast, że deflacja to zmniejszenie podaży pieniądza w gospodarce, czego następstwem jest spadek cen.

Na podobny problem natrafisz w momencie, gdy będziesz szukał w internecie wyjaśnienia zjawiska przeciwnego do deflacji, jakim jest inflacja.

Jedni twierdzą, że inflacja to po prostu wzrost cen w gospodarce. Drudzy natomiast, że inflacja to zwiększenie podaży pieniądza, czego naturalnym skutkiem jest wzrost cen.

Nie mamy zamiaru teraz rozstrzygać, która definicja jest poprawna, a którą należy wyrzucić do kosza. Warto jednak, abyś wiedział, że istnieją co najmniej dwie szkoły wyjaśniania zjawiska gospodarczego, jakim jest deflacja.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Czy deflacja jest dobra?

Z punktu widzenia konsumenta deflacja wydaje się czymś pozytywnym i pożądanym, ponieważ tak, jak w przypadku inflacji spada siła nabywcza pieniądza, tak w przypadku deflacji jest na odwrót – siła nabywcza pieniądza rośnie. Co to oznacza w praktyce?

Przy istniejącej deflacji, dzisiaj konsument jest w stanie kupić więcej dóbr – w stosunku do roku poprzedniego – i może to uczynić za tą samą ilość pieniędzy.

Współcześnie zjawisko deflacji raczej nie występuje, a państwa dążą bardziej do tego, by utrzymywać niewielką inflację. Realizacja tej strategii uważana jest za korzystną dla gospodarki.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Prosta Ekonomia, INFLACJA I DEFLACJA | Ukryty podatek, kreacja długów, 6 listopada 2015, https://www.youtube.com/watch?v=m941TdPrPPg&t=213s&ab_channel=ProstaEkonomia, dostęp: 5 września 2020.
2. Wikipedia, Deflacja (ekonomia), 3 września 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Deflacja_(ekonomia), dostęp: 5 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!