Deficyt budżetowy Co to takiego?

Słowo deficyt oznacza brak lub niedostatek czegoś.

Zgodnie z powyższym deficyt budżetowy to sytuacja ekonomiczna, w której wydatki danej instytucji lub państwa są wyższe od dochodów.

Pojęcie deficytu budżetowego nie musi się jednak odnosić wyłącznie do sytuacji finansowej instytucji czy państw. Możemy go użyć w kontekście na przykład budżetu osobistego lub rodzinnego.

Tak, jak możliwa jest sytuacja, w której wydatki są większe niż dochody, tak możliwy jest scenariusz, gdzie dochody są większe od wydatków – mówimy wtedy o nadwyżce budżetowej.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Jak radzić sobie z deficytem budżetowym?

Państwa radzą sobie z nim na kilka sposobów.

W celu finansowania deficytu mogą wykorzystać nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych. Mogą również wyemitować papiery wartościowe lub zwiększyć emisję pieniądza.

Inne sposoby na walkę z deficytem to: prywatyzacja, podniesienie podatków oraz inflacja – która stanowi ukrytą formę opodatkowania.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Deficyt budżetowy, 21 kwietnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Deficyt_bud%C5%BCetowy, dostęp: 5 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!