Crowdfunding Co to jest?

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe.

Twórcy projektów mogą ogłaszać je w internecie, budując wokół nich społeczności, wśród których znajdą się być może osoby gotowe na to, by wesprzeć finansowo realizację projektów.

Finansowanie społecznościowe zakłada ustaloną wcześniej formę wynagrodzenia dla wspierających.

Odróżnia to crowdfunding od zbiórki publicznej, gdzie darczyńcy nie otrzymują w zamian żadnej formy wynagrodzenia.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Finansowanie społecznościowe, 4 października 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe, dostęp: 29 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!