Cesja Co to jest cesja umowy?

Najprościej możemy napisać, że cesja to przeniesienie wierzytelności z jednej osoby na inną.

Osoba, która przenosi wierzytelność, nazywana jest zbywcą – lub cedentem. Natomiast osoba, która wierzytelność przyjmuje, nazywana jest nabywcą – lub cesjonariuszem.

W różnych źródłach możesz spotkać się z różnymi określeniami na proces przeniesienia wierzytelności. Są to na przykład: przelew uprawnień bądź przelew wierzytelności.

Zasady przeprowadzania cesji regulowane są przez odpowiednie przepisy prawa kodeksu cywilnego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Mechanizm cesji

Weźmy konkretny przykład. Mamy umowę, w której jedna ze stron jest wierzycielem, a druga dłużnikiem.

Zobowiązanie dłużnika nazywane jest wierzytelnością i przysługuje wierzycielowi.

Już wiesz, że przedmiotem cesji może być wierzytelność. Dokumentem potwierdzającym przelew wierzytelności jest umowa cesji.

Cesja umowy początkowej sprawia, że w pierwotnej relacji wierzyciel numer jeden jest zastępowany innym wierzycielem, numer dwa. Warto nadmienić, że do przelania wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Przelew (prawo), 26 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przelew_(prawo), dostęp: 4 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!