BIK Co to jest BIK?

To skrót od: Biuro Informacji Kredytowej.

BIK jest przedsiębiorstwem, które zostało utworzone w celu gromadzenia danych kredytowych klientów banków komercyjnych, SKOK-ów oraz instytucji pozabankowych udzielających pożyczek.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Kto i po co stworzył BIK?

BIK został utworzony w 1997 roku przez Związek Banków Polskich.

Zgodnie z prawem bankowym, banki mogą utworzyć instytucję, której zadaniem będzie gromadzenie danych kredytowych.

BIK natomiast jest uprawniony do udostępniania gromadzonych przez siebie danych instytucjom udzielających kredytów i pożyczek. Dane gromadzone przez BIK są udostępniane w celu oceny zdolności kredytowej danego klienta.

Na podstawie zebranych danych BIK formułuje swoją ocenę zdolności kredytowej, nie zabrania to jednak instytucjom udzielających kredytów i pożyczek stosowania własnych rozwiązań oceniających zdolność kredytową klientów.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Biuro Informacji Kredytowej, 6 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Informacji_Kredytowej, dostęp: 3 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!