BIC Czym jest kod BIC?

To skrót od: Business Identifier Code. Jest międzynarodowym kodem, który umożliwia identyfikację instytucji finansowych.

Zwykle nie zawracamy sobie głowy szukaniem odpowiedzi na pytania, które nie mają związku z naszymi bieżącymi potrzebami. Dobrym przykładem takiego pytania jest: co to jest BIC?

Z kodem BIC spotkasz się przy próbie wykonania tak zwanego przelewu walutowego.

Jeżeli posiadasz konto w PLN i chcesz przykładowo zrobić przelew w walucie GBP do kraju takiego jak Anglia, będziesz potrzebował znajomości numeru IBAN oraz kodu BIC banku odbiorcy.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Jak zbudowany jest kod BIC?

Jego budowa nie jest skomplikowana.

Kod BIC składa się z 8 lub 11 znaków alfanumerycznych.

Pierwsze 4 znaki to identyfikator danego banku.

Kolejne 2 znaki to kod kraju.

Następne 2 znaki to kod lokalizacji i ostatnie 3 – opcjonalne – to identyfikator oddziału.

Czy muszę samodzielnie wpisywać kod BIC?

To zależy od banku, w którym posiadasz konto.

Istnieją banki, które ułatwiły klientom procedurę wykonywania przelewów walutowych. Wymagają one wpisania numeru IBAN odbiorcy, a kod BIC wczytuje się zwykle automatycznie.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Business Identifier Code, 25 maja 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Business_Identifier_Code, dostęp: 2 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!