Bessa Co to jest?

Za bessę uznaje się długo trwający trend spadkowy cen papierów wartościowych notowanych na giełdzie.

Bessa nazywana jest również rynkiem niedźwiedzia.

Zjawisko przeciwne bessie to hossa.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Bessa, 11 stycznia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bessa, dostęp: 28 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!