Bankowy Fundusz Gwarancyjny Czym jest BFG?

Banki to instytucje, które najzwyczajniej w świecie mogą stać się niewypłacalne. Czy to jednak oznacza, że środki zdeponowane przez klientów banku przepadają na zawsze?

Gdybyśmy mieli wyjaśnić dosłownie w dwóch słowach, czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, napisalibyśmy, że to gwarancja bankowa – taka forma ubezpieczenia dla depozytów.

Głównym celem istnienia BFG jest ochrona depozytów złożonych w bankach komercyjnych i SKOK-ach.

Zadaniem funduszu jest także udzielanie finansowego wsparcia znajdującym się w trudnej sytuacji bankom.

Fundusz gwarancyjny jest finansowany z różnych źródeł, w tym z rocznych opłat wnoszonych na rzecz funduszu przez banki – które współtworzą Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Gwarancja bankowa – jak to działa?

W przypadku ogłoszenia przez bank upadłości, BFG gwarantuje jego klientom wypłatę depozytów do kwoty 100 tysięcy euro – pieniądze wypłacane są w PLN.

Wypłata środków rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez dany podmiot upadłości. Pamiętaj, że jeżeli nie złożysz swojego wniosku o wypłatę gwarantowanych środków od razu, możesz to zrobić w ciągu 5 lat.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, https://www.bfg.pl, dostęp: 14 sierpnia 2020.
2. Poradnik Przedsiębiorcy, Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?, 11 lipca 2018, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-zajmuje-sie-bankowy-fundusz-gwarancyjny, dostęp: 14 sierpnia 2020.
3. Wikipedia, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 12 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bankowy_Fundusz_Gwarancyjny, dostęp: 14 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!