Bank centralny Czym jest bank centralny?

To niezależna od rządu instytucja, która odpowiada za regulowanie polityki pieniężnej w danym Państwie.

Rachunek w banku centralnym może prowadzić rząd i banki komercyjne.

W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski a organem decyzyjnym Rada Polityki Pieniężnej.

Bank centralny Stanów Zjednoczonych to FED – Federal Reserve System.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Jakie są funkcje banku centralnego?

Najprościej można napisać, że bank centralny produkuje pieniądze.

Stworzone przez bank pieniądze trafiają do państwowego budżetu oraz na rachunki banków komercyjnych.

Bank centralny dysponuje mocą regulowania podaży pieniądza na rynku. Narzędziem, które mu to umożliwia, są stopy procentowe. Bank centralny może je obniżać lub podwyższać.

Ich regulacja wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie się skali działalności kredytowej, co przekłada się na poziom inflacji – niskie stopy procentowe to niskie koszty kredytu a niskie koszty kredytu to większa ilość pieniądza w obiegu, przez co rośnie inflacja.

Istotnymi funkcjami banku centralnego są nadzór i wspieranie działalności banków komercyjnych, które mogą pożyczać od niego pieniądze i realizować z nim operacje otwartego rynku – skutkiem tych operacji jest kreacja pieniądza.

Czy drukarka jest naprawdę konieczna?

Bank centralny nie musi wytwarzać jedynie pieniędzy w postaci fizycznej. Są one również kreowane w postaci zapisów cyfrowych na rachunkach.

Ludzie utrzymują wiarę w wartość zarówno pieniądza fizycznego, jak i tego elektronicznego, ponieważ oba rodzaje umożliwiają skuteczną realizację transakcji.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/mojenbp, dostęp: 12 sierpnia 2020.
2. Prosta Ekonomia, 15. Bank centralny | Wolna przedsiębiorczość – dr Mateusz Machaj, 15 grudnia 2018, https://www.youtube.com/watch?v=9hflJbYvHR0, dostęp: 12 sierpnia 2020.
3. Wikipedia, Bank centralny, 21 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_centralny, dostęp: 12 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!