B2C Co to jest?

To skrót od: Business to Consumer.

Określa relację, która występuje pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem indywidualnym.

Dla nazwania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami stosuje się skrót B2B – Business to Business.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, B2C, 21 listopada 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/B2C, dostęp: 22 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!