B2B Co to jest?

To skrót od: Business to Business.

Określa relację występującą pomiędzy przedsiębiorstwami.

Dla nazwania relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem indywidualnym stosuje się skrót B2C – Business to Consumer.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, B2B, 15 stycznia 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/B2B, dostęp: 22 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!