Loading...

Audyt finansowy Co to jest audyt?

To proces, który ma na celu zbadanie sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa.

Proces ten może być przeprowadzony przez biegłego rewidenta. To osoba uprawniona do realizacji czynności audytu, która formułuje swoje oceny i wnioski na podstawie sprawozdania finansowego jednostki.

Zadaniem audytu jest także potwierdzenie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone poprawnie oraz w zgodzie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Kto potrzebuje audytu

Ustawa o rachunkowości ściśle określa, jakie podmioty zobowiązane są do przeprowadzania audytu finansowego.

Wymienimy kilka. Są to na przykład banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz spółki akcyjne – resztę podmiotów znajdziesz w art. 64 ustawy o rachunkowości.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf, dostęp: 31 sierpnia 2020.
2. Wikipedia, Audyt finansowy, 29 września 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Audyt_finansowy, dostęp: 31 sierpnia 2020.
3. Wikipedia, Biegły rewident, 19 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg%C5%82y_rewident, dostęp: 31 sierpnia 2020.

Wybierz najlepsze konto osobiste

Otwarcie konta bankowego przez internet z użyciem poniższego narzędzia jest naprawdę łatwe!

Dostosuj teraz suwaki porównywarki wedle własnego uznania, podejmij decyzję i w dosłownie kilka minut załóż konto bankowe bez wychodzenia z domu!