Aprecjacja waluty Czym jest aprecjacja waluty?

Aprecjacja waluty to inaczej umocnienie się danego typu waluty względem innej waluty w konkretnej parze walutowej.

Skutkiem aprecjacji jest wzrost siły nabywczej pieniądza.

Przeciwieństwem zjawiska aprecjacji waluty jest deprecjacja.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Zrozum – czyli aprecjacja na przykładzie

Weźmy na warsztat popularną w Polsce parę walutową USD/PLN.

USD jest w powyższej parze tak zwaną walutą bazową – dlatego znajduje się na pierwszej pozycji – natomiast PLN walutą kwotowaną.

Załóżmy, że wynik pary USD/PLN jest równy 4 PLN. Oznacza to, że sprzedając przy tym kursie 1 USD, otrzymamy za niego 4 PLN.

W przypadku gdy kurs w powyższej parze walutowej ulega wzrostowi, to dla nas informacja, że nastąpiła aprecjacja waluty bazowej – USD. Spadek kursu natomiast informuje nas o osłabieniu się waluty bazowej względem kwotowanej.

Pamiętaj, że obie waluty w parze wzajemnie na siebie oddziałują i jeżeli pierwsza z nich się umacnia, druga automatycznie osłabia się względem tej pierwszej.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Aprecjacja, 22 maja 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Aprecjacja, dostęp: 1 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!