Amortyzacja Co to jest?

To koszt, który wiąże się ze zużyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym.

Amortyzowane mogą być na przykład maszyny oraz środki transportu.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Amortyzacja, 19 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Amortyzacja, dostęp: 15 listopada 2020.
2. Wikipedia, Amortyzacja, 28 września 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Amortyzacja, dostęp: 15 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!