Akt notarialny Co to jest?

Akt notarialny jest dokumentem, który potwierdza skuteczną realizację danej czynności prawnej.

Do stworzenia aktu notarialnego uprawniony jest notariusz.

Akt notarialny sporządza się w przypadku, gdy wymaga tego przepis prawa – umowa przeniesienia własności nieruchomości – lub jeżeli taką wolę wyraziły strony.

Elementy, które powinien zawierać akt notarialny, zostały wypisane w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.pdf, dostęp: 6 grudnia 2020.
2. Wikipedia, Akt notarialny, 10 października 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_notarialny, dostęp: 6 grudnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!