Akcja zwykła Co to jest akcja?

To papier wartościowy, który jest emitowany przez daną spółkę akcyjną.

Nabywając akcje spółki, nabywamy tym samym pewną część przedsiębiorstwa – stajemy się akcjonariuszem lub też po prostu współwłaścicielem firmy.

Cena akcji jest odzwierciedleniem popytu na konkretny papier wartościowy.

Wybitni inwestorzy, zanim kupią jakiekolwiek akcje, analizują najpierw wyniki przedsiębiorstwa i starają się zbadać jego przyszłościowy potencjał. Odróżniają od siebie pojęcia takie jak cena i wartość, co pozwala im osiągać ponadprzeciętne zyski w okresie długoterminowym.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Prawa akcjonariuszy

Tak, jak napisaliśmy powyżej, nabywając akcje spółki, stajemy się właścicielami określonej części biznesu. W związku z tym przysługują nam pewne prawa.

Wraz z nabyciem akcji nabywamy prawo do udziału w rocznych zyskach spółki – czyli prawo do dywidendy.

Ponadto, pierwszeństwo do nabycia nowo wyemitowanych akcji.

W przypadku likwidacji spółki mamy prawo do określonej części majątku.

Co ciekawe, mamy także wpływ na działalność spółki i możemy wziąć udział w walnym zgromadzeniu – z prawem głosu.

Należy dodać, że notowane na giełdzie papierów wartościowych akcje mają postać zdematerializowaną – czyli postać zapisów elektronicznych na rachunkach domów maklerskich.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Akcja zwykła, 13 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_zwyk%C5%82a, dostęp: 29 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!