Agregat pieniężny Co to takiego?

Zastanawiałeś się kiedyś, ile jest pieniędzy na świecie? A może zastanawiałeś się, ile jest pieniędzy w polskiej gospodarce? Jak myślisz, czy istnieje w ogóle możliwość, aby to zmierzyć?

W uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania może pomóc pojęcie, które brzmi: agregat pieniężny. Czym jest agregat pieniężny?

To miara ilości pieniądza w gospodarce.

Istnieją różne agregaty pieniężne – są to: M0, M1, M2, M3.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Sprawdź, co mierzą agregaty

Pewnie zachodzisz w głowę, co kryje się za wypisanymi powyżej zagadkowymi M.

Tak, jak każdy z agregatów pełni podobną funkcję, czyli stara się wyrazić ilość pieniądza w gospodarce, tak poszczególne M zostały skonstruowane z nieco innych składowych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

M0 – baza monetarna – wyraża sumę pieniądza bezgotówkowego banków komercyjnych – na rachunkach w banku centralnym – oraz pieniądza gotówkowego w obiegu pozabankowym.

M1 wyraża sumę pieniądza gotówkowego w obiegu pozabankowym oraz depozytów złożonych w bankach i płatnych na żądanie.

M2 zawiera w sobie M1, depozyty oraz inne zobowiązania banków o terminie zapadalności do 2 lat włącznie i depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie.

M3 zawiera w sobie M2, operacje z przyrzeczeniem odkupu pomiędzy bankami a sektorem niebankowym i emitowane przez banki papiery dłużne o terminie zapadalności do 2 lat włącznie.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Wikipedia, Agregaty pieniężne, 22 stycznia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Agregaty_pieni%C4%99%C5%BCne, dostęp: 28 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!