Loading...

Regulamin Zapoznaj się z regulaminem serwisu

Niniejszy tekst stanowi Regulamin strony kontobankoweonline.pl, która od teraz będzie nazywana w Regulaminie Serwisem.

Użytkownikiem Serwisu jest natomiast każda osoba fizyczna/prawna, która połączy się z Serwisem przy pomocy internetu.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu kodeksu cywilnego i wszystkie prezentowane w nim treści mają stanowić jedynie wartość informacyjną.

Serwis nie daje Użytkownikowi gwarancji, że korzystanie z niego będzie przebiegało bez błędów.

Serwis zastrzega sobie prawo do:

  • modyfikacji treści zawartej w Serwisie w dowolnym momencie i bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika;
  • włączania/wyłączania przerw w działaniu Serwisu w dowolnym momencie i bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika;
  • całkowitego usunięcia/zamknięcia Serwisu oraz jednocześnie do ponownego jego uruchomienia w dowolnym momencie i bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawarte pomiędzy instytucjami, których dotyczą informacje prezentowane w Serwisie a Użytkownikiem Serwisu.

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy Użytkownik Serwisu nie jest w żadnym razie zwolniony z samodzielnego zapoznania się z wszelkimi regulaminami, cennikami oraz innymi dokumentami dotyczącymi produktu, na którego temat w Serwisie zostały przedstawione informacje.

Serwis nie daje Użytkownikowi gwarancji, że prezentowane w nim informacje są aktualne.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem wykorzystania przez Użytkownika informacji prezentowanych w Serwisie.

Publikowany w Serwisie ranking kont osobistych powstaje na podstawie dobranych w sposób subiektywny kryteriów i nie należy go uznawać za wyznacznik standardów rynkowych.